Blogg: Stavlängder för längdskidor och rullskidor

Under det senaste åren har det diskuterats mycket stavlängder, både avseende de nya maxlängderna för längdskidåkning och även skillnaden mellan rullskidor och längdskidor.

Låt oss börja med att titta på det nya regelverket för längskidstavar

Det nya längdskidregelverket, som även påverkar långloppen, säger:

  • Mät din kroppslängd med pjäxorna på
  • Multiplicera denna med 0,83
  • Detta mått är stavlängden från spetsen till där kontrollremmen går ut

Då dagens stavar mäts från spets till överdel på handtaget, så blir en anpassad formel enligt nedan:

  • Din längd + 2 cm som kompensation för skosulan
  • Multiplicera denna med 0,83
  • Lägg till 2 cm för att kompensera för stavlängden ovanför kontrollremmen

Detta är alltså maxlängden.

Den rekommenderade längden för en stav vid klassisk längdskidåkning brukar beräknas till 84% av din kroppslängd alternativt 30 cm under din kroppslängd.

Tabellen nedan visar den nya maxlängden på längdskidstavar, den traditionella 84% regeln och våra rullskidstavlängdrekommendationer.

Längdskillnad mellan längdskidstavar och rullskidstavar

De flesta kör med samma längd på sina rullskidstavar som på sina längdskidstavar.

Rullskidstavens längd är väldigt exakt när man kör på asfalt, men vid längdskidåkning blir längdskidstavens längd beroende på både hur djupa spåren är och hur mycket snö som pressas ihop under stavtrugan när man trycker till.

För en enkel visa skillnaderna så gjorde vi nedan uppställning:

  • Stavarna är av samma modell, men med asfaltsspets respektive snötruga. Den totala stavlängden är samma oavsett vilken spets som sitter på.
  • Stavhandtaget är placerade på samma höjd.
  • Staven med rullskidspets sätts på marknivån och den effektiva längden ner till skidans överkant mäts.
  • Staven med snötrugan pressas ner i snön, vilket påverkar aktiv längd. I dessa två exempel är det ena med ett djupt spår med hård/kompakt stavisättningsyta och det andra med dåliga spår och/eller mjuk stavisättningsyta.

Så sammanfattningsvis så beror det mycket på vilka förhållanden man kommer att köra på. Ett Vasalopp utan spår kan jämföras med mätningen vid dåliga spår, dvs stavlängden blir samma för snö som på rullskidor. Eliten däremot kör på bra spår som ger några centimeters skillnad.

Ett mellanläge ger att en rullskidstav i snitt skall vara 2 cm längre än en längdskidstav för att de skall upplevas lika långa.

Övre mätpunkt:

Toppen på stavhandtaget

Stavlängder - Mätning

Mätpunkt på rullskidor:

Staven ger en effektiv längd på 136 cm till överdel på rullskidorna

Stavlängder - Rullskidor

Mätpunkt vid djupa spår och kompakt stavfäste:

Staven ger en effektiv längd på ca 140 cm. Dvs 4 cm mer än på rullskidor

Stavlängd - Bra skidspår

Mätpunkt vid dåliga spår eller mjukt stavfäste:

Staven ger en effektiv längd på ca 136 cm, dvs samma som på rullskidor

Stavlängd - Dåliga skidspår

Regel för Maxlängd på längdskidstavar (CM)

 

                   Rullskidstav-
             rekommendationer
Längdskidstav-rekommendation
Din längd           Max längd längdskidstav        
150 128,2   128,2 130   126,0
151 129,0   129,0 130   126,8
152 129,8   129,8 130   127,7
153 130,7   130,7 130   128,5
154 131,5   131,5 130   129,4
155 132,3   132,3 130   130,2
156 133,1   133,1 135   131,0
157 134,0   134,0 135   131,9
158 134,8   134,8 135   132,7
159 135,6   135,6 135   133,6
160 136,5   136,5 135   134,4
161 137,3   137,3 140   135,2
162 138,1   138,1 140   136,1
163 139,0   139,0 140   136,9
164 139,8   139,8 140   137,8
165 140,6   140,6 140   138,6
166 141,4   141,4 140   139,4
167 142,3   142,3 140   140,3
168 143,1   143,1 145   141,1
169 143,9   143,9 145   142,0
170 144,8   144,8 145   142,8
171 145,6   145,6 145   143,6
172 146,4   146,4 145   144,5
173 147,3   147,3 145   145,3
174 148,1   148,1 150   146,2
175 148,9   148,9 150   147,0
176 149,7   149,7 150   147,8
177 150,6   150,6 150   148,7
178 151,4   151,4 150   149,5
179 152,2   152,2 150   150,4
180 153,1   153,1 155   151,2
181 153,9   153,9 155   152,0
182 154,7   154,7 155   152,9
183 155,6   155,6 155   153,7
184 156,4   156,4 155   154,6
185 157,2   157,2 155   155,4
186 158,0   158,0 160   156,2
187 158,9   158,9 160   157,1
188 159,7   159,7 160   157,9
189 160,5   160,5 160   158,8
190 161,4   161,4 160   159,6
191 162,2   162,2 160   160,4
192 163,0   163,0 165   161,3
193 163,9   163,9 165   162,1
194 164,7   164,7 165   163,0
195 165,5   165,5 165   163,8