Teknik


TEKNIK PÅ RULLSKIDOR

STAKNING


Stakning är en delteknik i den klassiska skidtekniken och är den vanligaste tekniken på rullskidor samt i långlopp. För den vanliga skidåkaren används stakningen främst där det går lätt, till exempel där det är platt samt sluttar lätt utför. I stakningen finns olika så kallade växlar för att så enkelt som möjligt ta sig fram i olika hastigheter men grundtekniken är densamma. Här använder du dig av båda stavarna och din egen kroppsvikt på relativt raka ben för att ta dig framåt.

Stavisättningen sker framför bindningen, staven ska vara vinklad lätt bakåt, armbågen ska komma nära staven, handen samt axeln är nära varandra och sedan lutar du dig framåt i stavarna samtidigt som du spänner ut ländryggen. 

Tips! Stå gärna med vikten på fotbladet för att lättare få tryck direkt i stavarna.

Tryck ifrån med kroppsvikten och bålmusklerna.

När hastigheten ökar blir frekvensen lägre, då måste du låta armarna pendla bakåt mer än när det går långsamt.

När du fått rull under skidorna går du tillbaka till utgångspositionen och börjar om rörelsen. 

DIAGONAL

Diagonal är kanske den mest karaktäristiska deltekniken inom den klassiska tekniken. Här jobbar vi med hela kroppen, ben, armar och överkropp. Det kan vara svårt att hitta rytmen för den som aldrig testat innan men med lite övning brukar armar och ben arbeta fint ihop. Diagonal används främst i uppförsbackar samt om det går riktigt tungt. Då diagonaltekniken aktiverar hela kroppen är det relativt jobbigt att åka så hela tiden, därför är det bra att växla mellan de andra delteknikerna för att spara på krafterna. Som du läste tidigare är det viktigt att öva rätt när du diagonalar på rullskidor för att du senare ska få fäste på längdskidorna. Alla rörelser är cykliska vilket betyder att dom återkommer på samma sätt igen och igen. Grunden i att ta sig fram är att jobba med viktöverföring från skida till skida, här måste du utmana balansen för att verkligen komma över med vikten på en skida. Detta är viktigt för att sedan kunna trycka fast skidan för att få fäste. Samtidigt som du jobbar med att gå från sida till sida med benen (lite som ett löpsteg med en glidpaus mellan stegen) ska armarna jobba likadant fast diagonalt. Även här måste man anpassa tekniken efter hastighet och lutning. 

Alltså när du står och glider på höger ben är vänster hand och stav framme samtidigt som vänster ben vilar i luften där bak tillsammans med höger hand och stav, precis som Ebba gör på denna bilden. Det är viktigt att komma ihåg att det är armarnas pendel som styr längden på glidfasen i steget. En lång armpendel (som Ebba på bilden) ger en lång och härlig glidfas samt även tid att komma i position, rakt ovanpå skidan, innan det är dags att skuta sig över och framåt på nästa skida. Tittar vi på den främre handen har hon den nära kroppen för att få största användning av den.

Här ser vi hur den bakre armen börjar komma framåt samtidigt som hon förbereder sig på att sjunka lätt i knät och skjuta sig över på den andra skidan vilket vi ser på nästa bild.

Här ser vi hur hon flyttar över tyngden till den högra skidan.

Här står Ebba med hela vikten på höger skida och armpendeln utsträckt bakåt. Härifrån börjar rörelsen om.

Tips! Öva balansen genom att åka utan stavar eller med stavarna i handen utan att sätta i dem.

STAKNING MED FRÅNSKJUT

Stakning med frånskjut är för många den mest avancerade deltekniken inom den klassiska tekniken. Här använder vi både momentet från stakning samt frånskjutet från diagonaltekniken. Denna teknik används främst där det är platt eller lätt uppför, där det är för tungt för att staka men går lite för lätt för att diagonala. Den kan även användas för att avlasta stakmuskulaturen genom att använda benen. 

Tips! Öva mycket stakning med frånskjut, det är en växel man har stor glädje av i Vasaloppsspåret. 


Rörelsen börjar med ett vanligt stavtag där armarna går långt bakom höften (eftersom farten oftast är något högre när man växlar över). 

Här förbereder man frånskjutet genom att bestämma vilken fot man ska skjuta ifrån med samt lägga fram den något för att lättare få fäste på den skidan.

När sedan händerna passerar höften påväg framåt sker frånskjutet med den bestämda foten. 

Sedan glider du på den andra skidan till du tar ett nytt stavtag. 

När stavtaget påbörjas kommer frånskjutsbenet fram. Försök att hänga bra i stavarna och undvik att dra med armarna tidigt i stavtaget.

Här börjar rörelsen om och du förbereder att göra samma sak igen med den andra skidan.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.