Underhåll

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL

UNDERHÅLL AV RULLSKIDOR

RULLSKIDCENTERS Skötselråd

- Växla rullskidorna varannan runda för jämnt slitage (vänster rullskida till höger fot och vice versa). Låt t.ex. höger bindning vara öppen när du är klar och ta alltid på den öppna på vänster fot.

- Kontrollera så att alla skruvar/muttrar är spända innan du ger dig ut.

- Rullskidorna skall hållas rena och torra.

- Undvik att köra på saltade vägar.

- Om de har körts i salt och/eller blött väder/underlag, skall de sköljas av i kallt, rinnande vatten (lågt tryck) och torkas av omgående.

- Rullskidorna förvaras i rumstemperatur. Lägg dem gärna på golvvärme så att fukten lämnar.

- Har du varit ute i extremt blött väder: Rulla samtliga hjul några varv efter att de torkat.

Tillverkarnas rekommendationer

 

SWENOR Skötselråd

Skötseln av Swenor rullskidor är mycket enkel. Man skall endast hålla skidorna rena och torra. Efter åkning i blött före skall skidan helst tvättas av men viktigast är att se till att de snarast torkar helst i ett varmt rum eller på varmt golv. Förvara rullskidorna i rumstemperatur när de inte används.

Lagren i Swenor rullskidor är förseglade kvalitetslager. De kräver ingen olja eller fett. Använd ej rostlösningsmedel som t.ex WD40, 5-56 och liknande. Det driver ut fettet ur lagren.

Swenor har även bra guider som kan vara till nytta: http://www.swenor.com/sv/handbocker/

PRO-SKI Skötselråd

Före åkning

Kontroller att alla muttrar och skruvar är åtdragna.

Under åkning

Skifta skidorna efter varje 30 minuters åkning för att få jämn förslitning av hjulen.

Efter åkning på torr väg

Toka av skidorna. Var noga med de utvändiga kullagerytorna. Förvara skidorna i rumstemperatur.

Efter åkning på blöt, saltad väg

Lossa hjulmuttrarna och tag loss hjulen. Torka av täckbrickorna samt utvändiga lagersidor ordentligt. Montera tillbaka hjulen och drag åt hjulmuttrarna. Avsluta med att knacka lätt med hammare på hjulmuttrarna. Känn att hjulen snurra fritt.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.