Butiken

STAVLÄNGDER FÖR LÄNGDSKIDOR OCH RULLSKIDOR

Under det senaste åren har det diskuterats mycket stavlängder, både avseende de nya maxlängderna för längdskidåkning och även skillnaden mellan rullskidor och längdskidor.

Låt oss börja med att titta på det nya regelverket för längskidstavar

Det nya längdskidregelverket, som även påverkar långloppen, säger:

  • Mät din kroppslängd med pjäxorna på
  • Multiplicera denna med 0,83
  • Detta mått är stavlängden från spetsen till där kontrollremmen går ut

Då dagens stavar mäts från spets till överdel på handtaget, så blir en anpassad formel enligt nedan:

  • Din längd + 2 cm som kompensation för skosulan
  • Multiplicera denna med 0,83
  • Lägg till 3-4 cm för att kompensera för stavlängden ovanför kontrollremmen

Detta är alltså maxlängden.

LÄNGDSKILLNAD MELLAN LÄNGDSKIDSTAVAR OCH RULLSKIDSTAVAR

De flesta kör med samma längd på sina rullskidstavar som på sina längdskidstavar.

Rullskidstavens längd är väldigt exakt när man kör på asfalt, men vid längdskidåkning blir längdskidstavens längd beroende på både hur djupa spåren är och hur mycket snö som pressas ihop under stavtrugan när man trycker till.

För en enkel visa skillnaderna:

  • Stavarna vid crullskidåkning når alltid i stort sett samma höjd.
  • Om man kör i fina längdskidspår så kommer stavens truga att komma i samma höjd som bindningen. Obs: trugan är några centimeter över spetsen som vi jämför med på rullskidor.
  • Om man kör i obefintliga spår eller i mjuk snö så kommer stavens truga att komma på samma höjd som skidans belag eller till och med lägre än så.

Så sammanfattningsvis så beror det mycket på vilka förhållanden man kommer att köra på.