Stavtillbehör

Byte av (limmade) spetsar

Så här gör du:

- Använd varmluftspistol (eller fön) för att mjuka upp limmet på plasthöljet på den existerande spetsen på staven. Värm försiktigt och vrid av plasthöljet med en tång.
- Använd smältlim (limpistol) för att sätt dit den nya spetsen. Lägg lite lim på staven och tryck snabbt på den nya spetsen innan limmet har hunnit stelna.
- Spetsen ska peka i färdriktningen, så att den är i marken så länge som möjligt och ger dig maximal kraft framåt.
- VIKTIGT ATT STAVEN KOMMER HELA VÄGEN NER I PLASTHÖLJET!
Om du ser att staven inte kom hela vägen ner så kan du ställa staven med spetsen på i varmt vatten i några minuter och sedan trycka ner den.

VÄLJA RÄTT STORLEK på spetsarna:

Vi rekommenderar att du kontrollmäter innan du beställer första gången:

- Mät med skjutmått precis ovanför trugan (där plasthöljet slutar, som bilden visar). - Lägg till 0,5 mm så får du rätt storlek på spetsarna (så att det finns plats för smältlimmet).