Vallor och verktyg

Värt att veta:

- Tumregel: LF-vallor för träning och HF-vallor för tävling
- För IntelliGrip och Skintec längdskidor som är Kuzminsickalde så räcker det med SkinWax-kitet (för att göra stighuden snabbare ochför att andras valla inte ska fastna i dina stighudar). Denna valla gnuggas in i stighuden.