Vallor och verktyg


För IntelliGrip och Skintec längdskidor som är Kuzminsickalde så behövs bara SkinWax kitet för att göra stighuden snabbare ochför att andras valla inte skall fastna i dina stighudar. Denna valla gnuggas in i stighuden.