Vallor och verktyg

Vallor och verktyg


För IntelliGrip och Skintec längdskidor som är Kuzminsickalde så behövs bara SkinWax kitet för att göra stighuden snabbare ochför att andras valla inte skall fastna i dina stighudar. Denna valla gnuggas in i stighuden.