Överstrukna priser inom parantes är rekommenderade priser.