INNAN VASALOPPET

Se även våra guider för Vasaloppet:

Förbered dig på att Inget lopp är det andra likt

Vasaloppet innhåller många spännande komponenter:

  • Väder: Från sol till snö, från vindstilla till motvind, från runt minus 25 grader till flera plussgrader.
  • Spår: Från perfekta spår till totalt sönderkörda spår

Så träna under alla förutsättningar, även dåliga spår eller brist på spår är bra träning.

Starterna

  • SÄLEN / BERGA BY: Vasaloppet, Öppet Spår, Nattvasan och Stafettvasan.
  • OXBERG: Vasaloppet 45, Vasaloppet 30 och Tjejvasan.
  • HÖKBERG: Ungdomsvasan 19 km.
  • ELDRIS: Ungdomsvasan 9 km och Blåbärsloppet.

Vasaloppskarta

Boende

Ska man bo i Sälen eller Mora? 

  • Bor man i Sälen slipper man ta bussen från Mora redan klockan 4 på morgonen
  • Bor man i Mora så slipper man bussresan tillbaka till Sälenstarten efter målgången

Vill man ha en bra startplats i sitt startled så får man räkna med att börja köa tidigt utanför startfållan. Då är det en fördel att bo på Sälensidan.

Se även våra guider för Vasaloppet: