Underhåll av stavar

BYTE AV SPETSAR

Börja med att kontrollera vilken storlek du ska ha på asfaltsspetsen. Med hjälp av ett skjutmått eller linjal mäter du stavens diameter där stavspetsen börjar. Storlekarna anges i intervaller om 0,5 mm. Välj en storlek upp till närmsta 0,5 mm (detta för att limmet ska få plats). Exempel: Mäter din stav 10,2 mm så väljer du storlek 10,5 mm.

De flesta stavspetsar är fastsatta med smältlim, vilket gör att de är lätta att byta. Enklast är att göra på följande sätt:

1. Värm den befintliga spetsen med en hårfön, en värmepistol eller ett vattenbad
2. Håll en bit upp på staven. Håll spetsen med en tång runt plastdelen. Vrid så att spetsen
snurrar så fort limmet smälter. Detta för att du inte skall värma mer än vad som behövs.
3. Smält på lite mer smältlim på staven.
4. Tryck på asfaltsspetsen, värm igen och se till så att spetsen går hela vägen ner.
5. Rikta in asfaltsspetsen så att den pekar i rätt riktning.

UNDERHÅLL AV SPETSAR

Asfaltsspetsarna på stavarna måste slipas för att de skall behålla sitt grepp. Detta gör man lättast med en diamantbryne/fil. Fila spetsen så att den blir vass igen. Håll koll på att den inte blir för varm, för då släpper härdningen och även plasten som håller den kan lossna.

Diamantbryne finns i självklart webshopen - Klicka här