FYSTESTER

Konditionstest av stegringstyp på SkiErg

Mätning av puls, frekvens, laktat, watt och RPE.
Laktat mäts för att bestämma din grenspecifika uthållighet.
Pulsvärden på Aerob och Anaerob tröskel ges samt anaerob tröskeleffekt i watt och i tempo (watt/kg & min/500m) Här får du svar på hur dina personliga träningszoner ser ut och vilken kapacitet du har. Stakar du mycket på snö eller åker rullskidor med i huvudsak stakning är värdena relevanta för utomhusträning. Analys av resultat ingår.

Bokning:

Aktivitus Malmö Telefon: 010-130 93 50

Aktivitus Göteborg Telefon: 010-130 93 50

Aktivitus Stockholm Telefon: 010-130 93 50

Aktivitus