Allt om stavgång

Stavgång

Innan du börjar

Ta på dig bekväma skor och kläder.
Har du fjädrande stavar (Ergo pumpstavar) skall de ställas in så att de når dig till armhålan.
Har du fasta (icke fjädrande) stavar skall de ställas in så att du har armen i 90 graders vinkel.

Så här Går du stavgång

Håll staven med ett lätt tag.
Låt handledremmen/handsken hålla handen på plats så slipper du spända fingrar och handleder.
Låt axlar och armar hänga löst utmed kroppen.
Börja gå normal taktfast marscherande gång. Låt staven under de första stegen följa med de rytmiskt pendlande armarna. Staven "släpar" i marken till en början. Armarna skall vara lätt böjda och pendlar mjukt och rytmiskt med i gången.
Efterhand pendlar armen med längre tag och skjuter successivt på mer bakåt. Staven skall i hela rörelsen vara riktad snett bakåt. När du hittat rytmen och känner att staven fäster i marken skall du inte släpa staven mer.
Nu lyfter du stavarna växelvis framåt och något uppåt samt trycker sedan staven i riktning bakåt. Tryck till dess stavspetsen själv släpper mark-kontakten. Du har staven riktad diagonalt bakåt under hela rörelsen.
Tänk på att staven skall hjälpa dig att förflyttas framåt.
Armrörelsen utgår från en rotation i axeln, inte i armbågen.
Armarna hålles nära kroppen.
Armar och ben arbetar diagonalt.
Vänster ben fram = höger arm fram,
Höger ben fram = vänster arm fram.
Fingrarna håller staven med lätt fattning under hela rörelsen. I bakre positionen öppnar man handen lätt och trycker enbart med handloven.
Pek- och långfinger styr staven.
Håll kroppen upprätt med blicken framåt.

Träning

Stavgång är ett utmärkt träningssätt att hålla igång skidtekniken under sommarhalvåret, men stavgång är även bra för vikt, kondition och styrka, eller om du bara vill ha en liten extra utmaning under promenaden. Du anpassar stavgången med hjälp av gångfart och tröghet i stavarna.

Motion för hälsans skull
3-4 gånger i veckan, 30-45 minuter per gång. Du ska hålla en takt som är något ansträngade där du kan prata nästan obehindrat under tiden.

Motion för viktens skull
3-4 gånger i veckan, 45-60 minuter per gång. Ett av tillfällena kan förlängas till 1-2 timmar. Ansträngningsgraden även här något ansträngande.

Motion för konditionens skull
Regelbunden träning 45-60 minuter per gång. Ansträngningsgraden bör variera från något ansträngande till mycket ansträngande. Försök hitta en träningsrunda med lite backar av olika längd.

Motion för styrkans skull
Försök hitta en träningsrunda med backar av olika längd och lutning. Använd stavar eller teleskop som kan förlängas 10-15 cm mer än din standardstav. För fram armarna så långt du kan när du sätter i staven (staven hålles alltid i marken med 45 graders vinkel) och tryck med full kraft så långt bakåt du orkar. Ansträngningsgraden skall i backarna vara mycket ansträngande.