Underhåll av rullskidor

Underhåll av rullskidor

- Kontrollera så att alla skruvar/muttrar är spända innan du ger dig ut
- Rullskidorna skall hållas rena och torra
- Om de har körts i blött väder/underlag, skall de sköljas av (kallt vatten och lågt tryck) och torkas omgående
- Man skall undvika att köra på saltade vägar. Om man kört i salt så skall kullagren torkas av på utsidan fortast möjligt
- Man skall växla skidorna när man kört halvvägs, för att få jämnt hjulslitage 
- Rullskidorna mår inte bra av värme, så lägg dem inte på element eller direkt på golvvärme.

Tillverkarnas rekommendationer

SWENOR Skötselråd

Skötseln av Swenor rullskidor är mycket enkel. Man skall endast hålla skidorna rena och torra. Efter åkning i blött före skall skidan helst tvättas av men viktigast är att se till att de snarast torkar helst i ett varmt rum eller på varmt golv. Förvara rullskidorna i rumstemperatur när de inte används.

Lagren i Swenor rullskidor är förseglade kvalitetslager. De kräver ingen olja eller fett. Använd ej rostlösningsmedel som t.ex WD40, 5-56 och liknande. Det driver ut fettet ur lagren.

Swenor har även bra guider som kan vara till nytta: http://www.swenor.com/sv/handbocker/

PRO-SKI Skötselråd

Före åkning

Kontroller att alla muttrar och skruvar är åtdragna.

Under åkning

Skifta skidorna efter varje 30 minuters åkning för att få jämn förslitning av hjulen.

Efter åkning på torr väg

Toka av skidorna. Var noga med de utvändiga kullagerytorna. Förvara skidorna i rumstemperatur.

Efter åkning på blöt, saltad väg

Lossa hjulmuttrarna och tag loss hjulen. Torka av täckbrickorna samt utvändiga lagersidor ordentligt. Montera tillbaka hjulen och drag åt hjulmuttrarna. Avsluta med att knacka lätt med hammare på hjulmuttrarna. Känn att hjulen snurra fritt.

Stavar

Byte av stavspetsar

Börja med att kontrollera vilken storlek du ska ha på asfaltsspetsen. Med hjälp av ett skjutmått eller linjal mäter du
stavens diameter där stavspetsen börjar. Storlekarna anges i intervaller om 0,5 mm. Välj en storlek upp till närmsta 0,5 mm (detta för att limmet ska få plats). Exempel: Mäter din stav 10,2 mm så väljer du storlek 10,5 mm.

De flesta stavspetsar är fastsatta med smältlim, vilket gör att de är lätta att byta. Enklast är att göra på följande sätt:
1. Värm den befintliga spetsen med en hårfön, en värmepistol eller ett vattenbad
2. Håll en bit upp på staven. Håll spetsen med en tång runt plastdelen. Vrid så att spetsen
snurrar så fort limmet smälter. Detta för att du inte skall värma mer än vad som behövs.
3. Smält på lite mer smältlim på staven.
4. Tryck på asfaltsspetsen, värm igen och se till så att spetsen går hela vägen ner.
5. Rikta in asfaltsspetsen så att den pekar i rätt riktning.

Underhåll av stavspetsar

Asfaltsspetsarna på stavarna måste slipas för att de skall behålla sitt grepp. Detta gör man lättast med en diamantbryne/fil. Fila spetsen så att den blir vass igen. Håll koll på att den inte blir för varm, för då släpper härdningen och även plasten som håller den kan lossna. (Diamantbryne/fil finns i webshopen)