Resultat från våra rullskidtester

Nedan resultat baseras på de blindtester, dvs svartmålade skidor, som våra kunder genomför innan köp på vårt Testcenter.

Vi har delat upp resultaten från teståkarna i tre grupper:

- Nybörjare, såväl på längdskidor som rullskidor. Ofta med mål att köra Vasaloppet.

- Längdskidåkare med vana av längdskidåkning och eventuellt även lite rullskidåkning

- Rullskidåkare, som är vana vid rullskidåkning

Staplarna visar hur många gånger (procent) som skidan har varit med i sluturvalet. Dvs innan pris och märke har presenterats.

Testerna genomförs på det vi kallar normal svensk asfalt (vissa skulle nog kalla den fin).  

I huvudsak genomförs testerna med stakning, frånskjut och ibland även lite diagonal. Intrycken baseras i huvudsak på stabilitet och vibrationsdämpning.

Resultaten nedan byggs efterhand på efter att vi får in mer testresultat. Resultaten i guiden baseras på över 150 stycken genomförda tester.

 

Gå till GUIDE: Välja rullskidor